Ontmoeting met Oto-Za in Japan

30 juli tot 2 augustus 2009

Tátake!-Taiko had de eer om een tweedaags bezoek te brengen aan de dojo van Oto-Za in Wakayama. Deze professionele taikogroep werd gesticht door Iyori Tadaaki, een van de originele taikospelers bij Osaka Dadadadan Tenko. Zijn vrouw Okopy san componeert het merendeel van de taiko nummers van Oto-Za, en is de drijvende kracht achter de vrouwenband Three Hearts.

Iyori san en Okopy san ontvingen ons in hun eigen huis in de bergen van Wakayama, en we mochten hun dojo gebruiken voor de generale repetitie voor het concert van 2 augustus ! Later die avond werden we vergast op een verrassingsfeest ter onzer ere georganiseerd door de taikostudenten van Iyori san.

Deze ontmoeting was enorm hartelijk en we zijn enorm blij met de diepe gesprekken en uitwisseling van ervaringen en kennis.

Oto-Za was de top act op het Kyoko in Kumano Taikofestival, het publiek was wild van hun energiek en veelzijdig spel en hun finesse !

Wij zijn zeer blij om Oto-Za bij onze vrienden te mogen rekenen ! En vanzelfsprekend kijken we uit naar de verdere contacten in het kader van deze vriendschapsband.

Eerste avond, toast op leven en Taiko !

Natsu Matsuri Concert Wakayama 1 Augustus

Oto-Za bandmember Toshi san

 

Tátake!-Taiko is een professionele Belgische taikogroep, met de grootste Taikoschool van België.Tátake Belgie, Vlaanderen Belgische Vlaamse Taiko. Taiko Belgie, Taiko Vlaanderen, Taiko Benelux, Taiko Europa, Taiko Europe, Taiko Belgium, Taiko Flanders. Japans drummen, Japanese drumming, wadaiko, japanse percussie, taiko, shimedaiko, odaiko, kodo, japan, japanese arts, japanse kunsten, taďko, percussion japonaise, arts japonais, japanese style,